logo blanc horizontal en
UK & Ireland

Croeso i
Aguettant Ltd

Mae deall anghenion defnyddwyr a chleifion wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym am helpu i sicrhau bod y feddyginiaeth gywir yn cael ei rhoi i’r claf iawn, ar yr adeg gywir, yn y ffordd gywir.
shutterstock 1669652989
Mae Aguettant Ltd yn falch o fod wedi bod yn gweithio gyda’r GIG ers 2004, ac yn fwy diweddar yn Iwerddon ers 2016.
Rydym yn gwasanaethu tua 600 o ysbytai yn y DU ac Iwerddon sy'n ein hadnabod ac yn ymddiried ynom am eu cyflenwad o feddyginiaethau chwistrelladwy, datrysiadau ac analgesig.
shutterstock 393927661

Mae ein

cynnyrch

Mae ein cynnyrch wedi'u cynllunio i rymuso a chefnogi Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol i leihau ffactorau dynol. Ein gweledigaeth yw parhau i greu gwerth drwy arloesi drwy ailddiffinio safonau cyflenwi cyffuriau a lleihau risg i ddefnyddwyr a chleifion.
Mwy o wybodaeth am ein Chwistrellau wedi'u Llenwi'n barod
our products

Pwy

ydym ni

Mae ein prif swyddfa wedi'i lleoli ym Mryste, y DU. Mae ein tîm ymroddedig a chydwybodol yn gweithio'n galed i ddiwallu anghenion ein holl gwsmeriaid a thrwy estyniad, y cleifion sy'n derbyn ein meddyginiaethau hanfodol.
/ 3
/ 5
98b7b3a2 d651 42e7 94f4 e84c8dc227b

Arweinyddiaeth

Mae ein tîm arwain yn gwrando’n astud ar safbwyntiau ein cwsmeriaid a’n timau ac yn gwneud penderfyniadau sy’n cyd-fynd â’n pwrpas a’n gwerthoedd. Mae ymrwymiad i ofal cwsmeriaid a grymuso gweithwyr i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol bob dydd yn hanfodol i ddiwylliant ein cwmni.
image4

Gwasanaeth cwsmer

Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ar bob cam o'ch profiad Aguettant, gan fynd y tu hwnt i ddisgwyliadau. Dod o hyd i'r ateb priodol i chi, mewn modd sy'n sensitif i amser ac yn gefnogol. Rydym yn credu eich bod chi, ein cwsmeriaid, a'ch cleifion, yn haeddu'r safon uchaf o ofal cwsmer.
image3

Marchnata

Mae ein tîm Marchnata yn gyfrifol am gylch bywyd ein cynnyrch. O ddeall eich anghenion a defnyddio adborth cwsmeriaid i ddatblygu cynhyrchion yfory. Yn dilyn lansiad, ein nod allweddol yw darparu HCPs ag adnoddau addysgol cryno a pherthnasol, dan arweiniad y canllawiau cenedlaethol diweddaraf a llenyddiaeth, i'ch cefnogi yn eich ymarfer.
image1

Cynrychiolwyr cwmni

Fel eich prif bwynt cyswllt, mae ein tîm o Reolwyr Cyfrifon Allweddol, yn gweithio ledled y DU ac Iwerddon. Mae ein tîm yn cael eu hyfforddi gan ein hadran feddygol fewnol, i lefel uchel o wybodaeth am gynnyrch a llenyddiaeth. Ein nod yw cael effaith gadarnhaol ar y gofal a roddwch i gleifion.
image5

Gweithrediadau

Y tîm Gweithrediadau a Logisteg yn Aguettant Ltd. yw'r grym y tu ôl i'n cadwyn gyflenwi gadarn. Gan weithio ochr yn ochr â'n rhiant-gwmni Laboratoire Aguettant, a'n partneriaid logistaidd trydydd parti, mae'r tîm yn ymroddedig i sicrhau cyflenwad cynnyrch cyson ar gyfer ein cwsmeriaid.

Gwerthoedd

cwmni

safety

Diogelwch

Sicrhau bod y feddyginiaeth gywir yn cael ei rhoi i'r claf iawn ar yr amser iawn yn y ffordd gywir.
innovation

rloesedd

Arloesi a datblygu ein harlwy yn barhaus, gan gadw'r claf a'r defnyddiwr wrth galon popeth a wnawn.
excellence 2

Rhagoriaeth

Darparu rhagoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid, cyflenwad a chynnig cynnyrch.
planet

Cefnogi cynaliadwyedd

Rydym yn parchu'r amgylchedd ac yn ceisio cefnogi lleihau gwastraff, ein hôl troed carbon a'n heffaith amgylcheddol yn barhaus.
collaboration

Cydweithio

Deall anghenion defnyddwyr a chleifion yw ein prif ffocws. Heb gydweithio â’n partneriaid mewn gofal iechyd ni fyddem yn gallu cymryd y camau tuag at ddyfodol gwell yr ydym yn anelu ato.
heartbeat

Llesiant

Datblygu ystod o gynhyrchion i helpu i gefnogi gofal diogel ac effeithiol trwy helpu i leihau'r elfen o gamgymeriadau dynol.

Y

dyfodol

Wrth i'n cwmni barhau i dyfu; ein pwrpas craidd o hyd yw cynnig cynnyrch arloesol o ansawdd uchel tra'n gyrru ein busnes ymlaen i sero net.
Datblygu cynaliadwy
VIGNETTES
logo vertical en
Cysylltwch
Aguettant Ltd, No 1 Farleigh House, Old Weston Road, Flax Bourton, Bristol, BS48 1UR
UK T : +44 (0)1275 463691
Eire T : +353 (0)143 11350
Ebost : info@aguettant.co.uk
Cysylltwch â Ni
Dilynwch ni
Cynlluniwyd a chrëwyd y safle hwn gan yr asiantaeth CustomR mewn ffordd gynaliadwy, gyda thechnolegau i leihau ei effaith carbon. Mae'n cynhyrchu dim ond 0.2g o CO2 fesul tudalen a welir ac mae'n cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy. Gwnaed cyfrifiadau carbon gyda websitecarbon.
AGUK-349/01-04/2024
Diweddariad diwethaf o'r wefan : 

18 Mawrth 2024

chevron-uparrow-right